Cinquena Dimensió:

Comunitats de pràctiques en aprenentatge col·laboratiu

Benvinguts a l'espai virtual del Projecte Shere Rom

Cinquena Dimensió:

Un espai de difusió del projecte Internacional Fifth Dimension, de comunitats de pràctiques en aprenentatge col·laboratiu recolzat en les TIC.

Shere Rom:

Un espai de treball del Projecte Shere Rom (la 5D a Barcelona) pel desenvolupament de comunitats de pràctiques per a l'educació intercultural dins i fora l’escola.

Moodle per Nens:

Eines per construir un moodle adaptat a nois i noies de primària, incloent nous mòduls de moodle i propostes d’aules virtuals.
Mòduls per Moodle:
Storytelling: narracions digitals
Gallery4kids: repositori recursos digitals


 

 
 
Omet Registrar-se
 

Registrar-se

Registrar-se
 
Omet Triar idioma
 

Triar idioma

Català
Español
English
 
Omet Patrocinadors
 

Patrocinadors

Ajuntament de Barcelona

Consell Municioal del Poble Gitano

 
Omet Entitats col·laboradores
 

Entitats col·laboradores

Generalitat

Servei de Suport a la Comunitat Educativa